fb

Przyłącz się do Dyskusyjnego Klubu Książki!


Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) - to lokalne kluby czytelnicze działające przy bibliotekach, szkołach czy instytucjach kultury. Ich celem jest aktywizacja czytelników polegająca na wspólnym czytaniu wybranych książek, recenzowaniu ich i otwartej rozmowie o nich. Projekt ten jest współrealizowany przez British Council, który z powodzeniem realizuje podobny program w swoich bibliotekach.Ideą DKK jest z jednej strony stworzenie możliwości rozmowy o książkach i pogłębiania wiedzy o nich, dla tych, którzy są stałymi czytelnikami, a z drugiej zachęcenie do czytania książek, ze względu na poruszane w nich tematy.
W średzkiej bibliotece spotkania DKK odbywają się raz w miesiącu, pod nazwą „Popołudniowe spotkania z książką”.
Informację o terminie najbliższego spotkania można znaleźć na naszej stronie www.bpsrodaslaska.pl   oraz w siedzibie biblioteki.
Zapraszamy!

więcej http://www.instytutksiazki.pl/pl,tc,index.php