fb


3 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Święto to zostało ustanowione w 1984 roku przez PEN Club. Jego celem jest promowanie literatury, obrona wolności słowa, rozwój społeczności autorów oraz promowanie przyjaźni i współpracy między pisarzami na całym świecie.


NARZĘDZIA DOSTĘPNOŚCI

Rozmiar tekstu:

Wysoki kontrast:

Jasne tło Wersja tekstowa

Mapa serwisu

Słownik skrótów