fb

Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej otrzymała dofinansowanie w wysokości 1034,84 z programu Orange dla Bibliotek. Dotacja stanowi refundację kosztów ponoszonych przez bibliotekę na dostęp do Internetu od stycznia do lipca 2015 r.

Celem programu Orange dla Bibliotek jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by placówki te stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Dzięki dotacji  zapewniamy bezpłatny dostęp do Internetu dla użytkowników naszej Biblioteki.

Organizatorami Programu są Orange Polska oraz Fundacja Orange. 


NARZĘDZIA DOSTĘPNOŚCI

Rozmiar tekstu:

Wysoki kontrast:

Jasne tło Wersja tekstowa

Mapa serwisu

Słownik skrótów