fb
DOŁĄCZ DO LIGI NIEZWYKŁYCH UMYSŁÓWPREZENTUJEMY FILMY INSTRUKTAŻOWE:FILM 1 - JAK ZAŁOŻYC KONTO?


FILM 2 - JAK NAUCZYĆ SIĘ PROGRAMOWANIA W C++, JAVIE LUB SQL Z PLATFORMĄ LNU?