fbW 2019 r. realizowany był autorski projekt pn. „Bibliotekarz na miarę wyzwań: szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu średzkiego” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W warsztatach udział brali bibliotekarze bibliotek publicznych powiatu średzkiego: z Malczyc, Udanina, Miękini, Kostomłot i Środy Śląskiej.

Harmonogram szkoleń w ramach programu MKiDN „Partnerstwo dla Książki”:


29.05.2019 r.
Badanie potrzeb różnych grup użytkowników biblioteki. Techniki badawcze, narzędzia online, praktyczne zastosowanie, analiza danych.
Prowadzenie: Justyna Gorgoń

19.06.2019 r.
Bądź innowacyjny – trening kreatywności dla bibliotekarzy.
Prowadzenie: Cecylia Bieganowska

18.09.2019 r.
Biblioteka to zespół. Efektywne budowanie zespołu, techniki, praktyka, warsztaty.
Prowadzenie: Joanna Golczyk

16.10.2019 r.
Praca z różnymi grupami użytkowników biblioteki, w tym z użytkownikiem trudnym. Reagowanie na stres w codziennych sytuacjach pracy bibliotekarza.
Prowadzenie: Cecylia Bieganowska

13.11.2019 r.
Jak promować działalność biblioteki? Promocja działalności biblioteki w Internecie – strona WWW, newslettery oraz media społecznościowe – strategia, narzędzia, zasady.
Prowadzenie: Joanna Golczyk

4.12.2019 r.
Millenialsi oraz pokolenie „Z” w bibliotece. Techniki pracy, organizacja przestrzeni, budowanie oferty dla nowych pokoleń.
Prowadzenie: Alina Łysak


NARZĘDZIA DOSTĘPNOŚCI

Rozmiar tekstu:

Wysoki kontrast:

Jasne tło Wersja tekstowa

Mapa serwisu

Słownik skrótów