fb

DOTACJA NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH


W 2017 roku Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.

BP otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w kwocie 17400 PLN.

Głównym celem tego programu jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych a zatem wzrost potencjału biblioteki, dostęp do zbiorów oraz zwiększenie zainteresowania książką. Dzięki otrzymanym środkom księgozbiór biblioteki został wzbogacony o 718 nowych pozycji książkowych, które przyczyniły się do poprawy jakości obsługi czytelniczej.

NARZĘDZIA DOSTĘPNOŚCI

Rozmiar tekstu:

Wysoki kontrast:

Jasne tło Wersja tekstowa

Mapa serwisu

Słownik skrótów