Pasowanie.na
Czytelnika Działu Dziecięcego

wystawa Ekslibrisy

Walentynkowy Konkurs
Recytatorski

Zimowe Biblioteczne
Feriowanie

Małgorzata
Gutowska-Adamczyk

Śpiewająca Biblioteka

Z książką na walizkach
Kazimierz Szymeczko

Urodziny Kubusia Puchatka
w dziale dziecięcym

Tadeusz Ross

Bajkowa
Noc z Andersenem