fb


OD 8 LUTEGO WOLNY DOSTĘP DO PUNKTU KOMPUTEROWEGO

Od poniedziałku 8 lutego br. przywracamy dla czytelników usługę nieodpłatnego korzystania z komputera i dostępu do Internetu.

Punkt komputerowy znajduje się w Dziale Dziecięcym BP (pl. Wolności 58) i można z niego korzystać w godzinach udostępniania zbiorów.

W związku z przestrzeganiem procedur bezpieczeństwa w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, każdy z użytkowników zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i stosowaniem się do zaleceń bibliotekarza.


ZASADY KORZYSTANIA Z PUNKTU KOMPUTEROWEGO

1. Dostęp do stanowiska komputerowego jest udzielany tylko osobom posiadającym kartę biblioteczną.
2. Punkt komputerowy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki.
3. Ze stanowiska komputerowego może korzystać tylko jedna osoba.
4. Osoba korzystająca z punktu komputerowego ma obowiązek zasłonić nos i usta, zdezynfekować ręce oraz zachować odstęp.
5. Ze stanowiska komputerowego może korzystać osoba znająca podstawy obsługi komputera, systemu operacyjnego oraz sieci internetowej.
6. Każda osoba korzystająca ma prawo do półgodzinnego dostępu do stanowiska komputerowego.
7. Osoba korzystająca z punktu komputerowego może wydrukować max. trzy strony.
8. Podczas korzystania z komputera zabrania się spożywania posiłków, napoi, alkoholu oraz palenia papierosów.
9. Zabrania się:
•podłączania, rozłączania okablowania;
•instalacji, reinstalacji i usuwania oprogramowania. Instalacji jakichkolwiek urządzeń przenośnych bez zgody bibliotekarza;
•korzystania i pobierania z Internetu plików o treściach: pornograficznych, rasistowskich oraz satanistycznych, wulgarnych, rażących uczucia i naruszających dobre obyczaje;
•wykonywania czynności naruszających prawo polskie, w tym prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych;
•uzyskiwania lub prób uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do systemów informatycznych, odbierania, wysyłania, rozsyłania niepożądanych treści i danych.  
10. Biblioteka Publiczna nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na twardym dysku komputera.
11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać personelowi.
12. Jeżeli awaria nastąpiła z winy użytkownika zostanie on obciążony kosztami ewentualnej naprawy sprzętu oraz instalacji oprogramowania.
13. Bibliotekarz może nie zezwolić na korzystanie z punktu komputerowego w przypadku:
•niewłaściwego zachowania się, łamania regulaminu ;
•przeglądania niewłaściwych stron i treści, braku wolnych miejsc.
14. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze a w szczególności mają prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w niniejszym Regulaminie.
15. Każdy użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.


NARZĘDZIA DOSTĘPNOŚCI

Rozmiar tekstu:

Wysoki kontrast:

Jasne tło Wersja tekstowa

Mapa serwisu

Słownik skrótów