fb


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
"MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA"

Organizator:
Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej, Plac Wolności 58.

Cele konkursu:
 -propagowanie obchodów Świąt Bożego Narodzenia;
 -rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej przedszkolaków oraz uczniów;
 -rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 -zachęcanie uczniów do korzystania ze zbiorów Biblioteki;
 -stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;
 -promocja Biblioteki w regionie.

Temat:
Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła konkursu „Magia Świąt Bożego Narodzenia”.
Zadaniem uczestników jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki świątecznej.

Uczestnicy:
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkół Podstawowych oraz Przedszkoli z terenu miasta i gminy Środa Śląska.

Zasady uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do siedziby organizatora, samodzielnie wykonanej pracy konkursowej w terminie do 8 grudnia 2017 roku.
Uczestnicy mogą zgłosić tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie (nie grupowo);
Każda praca powinna zostać zaopatrzona w metryczkę zawierającą:
 -imię i nazwisko autora pracy z podaniem grupy/ klasy;
 -imię i nazwisko opiekuna;
 -adres szkoły/przedszkola, telefon kontaktowy.

Technika i wielkość kartki świątecznej:
Forma: technika dowolna (farby, kredki, techniki mieszane, tempera, kolorowe tusze, collage i  in.);
Format: kartka świąteczna o dowolnym kształcie.  Format maksymalnie A5.

Kryteria oceny prac:
Komisja oceni  prace według następujących kryteriów:
 -samodzielność wykonania;
 -zgodność z tematem;
 -pomysłowość i oryginalność formy;
 -estetyka wykonania;
 -ocena w trzech kategoriach wiekowych:
=przedszkolaki:
=zerówkowicze;
=klasy od 1 do 3;
Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

Prawa autorskie:
Prace przechodzą na własność Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej nie będą odsyłane.
Poprzez zgłoszenie pracy na konkurs, autorzy prac bezpłatnie przenoszą na organizatora prawa autorskie, art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie, publikowanie, powielanie nadesłanych prac.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Szkoły oraz przedszkola, których reprezentanci zostaną nagrodzeni zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach konkursu.
Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 15 grudnia 2017 roku o godzinie 9.00 w Dziale Dziecięcym Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej. Laureaci zostaną powiadomieni pisemnie za pośrednictwem instytucji zgłaszającej: szkoły, przedszkola lub na adres domowy w przypadku zgłoszeń indywidualnych. Informacje o wynikach konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej http://www.bpsrodaslaska.pl/, naszym funpage’u oraz na łamach „Expresu Miejskiego” i w „Rolandzie”. Najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na świątecznej wystawie pokonkursowej, w bibliotece.

Uwagi końcowe:
Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Pani Karolina Załęska – Dział Dziecięcy Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej: w poniedziałki, wtorki, czwartki, w godz. 11.00-18.00, w środy w godz. 8.00-12.00, piątki 8.00-16.00.  Kontakt: tel.71/317 22 28.

pobierz REGULAMIN-DO-POBRANIA.pdf REGULAMIN-DO-POBRANIA.pdf

NARZĘDZIA DOSTĘPNOŚCI

Rozmiar tekstu:

Wysoki kontrast:

Jasne tło Wersja tekstowa

Mapa serwisu

Słownik skrótów