fb

Statystyki biblioteki za 2017 rok



Zakup nowości wydawniczych
Ogółem – 1909 woluminów, w tym:
BP w Środzie Śląskiej – 1146,
filie wiejskie – 763.

Użytkownicy zarejestrowani
Ogółem – 3915 użytkowników, w tym:
BP w Środzie Śląskiej – 2938,
filie wiejskie – 977.

Wypożyczenia
Ogółem – 70736 wypożyczeń, w tym:
BP w Środzie Śląskiej – 50137,
filie wiejskie – 20599.

Stan księgozbioru
Ogółem – 53048  jednostek inwentarzowych, w tym:
BP w Środzie Śląskiej – 31946,
filie wiejskie – 21102.

Liczba tytułów czasopism bieżących
Ogółem – 73 tytułów.