fb


W lutym 2020 r. Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej otrzymała nieodpłatnie od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej zestaw 46 książek.

Książki dostępne są w Bibliotece Publicznej w Środzie Śląskiej i filiach wiejskich.