fb

RAKOSZYCKIE CENTRUM CZYTELNICTWA I KULTURY LOKALNEJ

Projekt obejmuje budowę nowoczesnego centrum czytelnictwa i kultury, wykraczającego poza tradycyjne funkcje biblioteki. Centrum stanie się miejscem, które będzie nie tylko nowoczesnym budynkiem, ale przede wszystkim będzie inspirować do działań oraz integracji pokoleń.

Beneficjentem projektu jest Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej.

Program RCCiKL ukierunkowany będzie przede wszystkim na budzenie nowych zainteresowań, rozwijanie zdolności oraz prezentacji dokonań i osiągnięć. Szczególne miejsce zajmować w nim będzie szeroko pojęta edukacja kulturalna.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 – 2020 oraz „Narodowego Programa Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” ze środków MKiDN.

RAKOSZYCKIE CENTRUM CZYTELNICTWA I KULTURY LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

NARZĘDZIA DOSTĘPNOŚCI

Rozmiar tekstu:

Wysoki kontrast:

Jasne tło Wersja tekstowa

Mapa serwisu

Słownik skrótów