fb

Kafejka internetowa

Kafejka internetowa Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej obejmuje 6 stanowisk komputerowych znajdujących się w Czytelni BP. Dostęp do Internetu jest bezpłatny.


Ze stanowisk skorzystać może każdy użytkownik dorosły w godzinach udostępniania zbiorów czytelni oraz młodzież w wieku od 7 do 18 lat w godzinach od 14.00 do 18.00.


Ze względu na dużą ilość użytkowników jednorazowy dostęp do stanowiska komputerowego wynosi max 2 godziny.

pobierz

Regulamin korzystania z kafejki internetowej Biblioteki

 Kafejka internetowa BP służy mieszkańcom, ułatwiając im kontakt z instytucjami publicznymi, podnosząc kulturę informatyczną użytkowników oraz stwarzając możliwość aktywacji społeczno-zawodowej przy wykorzystaniu technik informatycznych w szczególności Internetu.

§1
 1. Korzystanie z kafejki internetowej odbywa się następująco: a) dla użytkowników dorosłych w godzinach otwarcia Czytelni BP, b) dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat w godzinach od 14 do 18.00 według kolejności zgłoszeń pod nadzorem pracownika BP.
2. W wyjątkowych sytuacjach o kolejności korzystania z Internetu decyduje pracownik Biblioteki Publicznej.
 §2
1. Każda osoba korzystająca ma prawo do dwugodzinnego dostępu do stanowiska komputerowego.
2. Dostęp do stanowiska komputerowego jest udzielany tylko po wpisaniu się osoby zainteresowanej do rejestru prowadzonego przez Pracownika BP.
3. Pracownik BP upoważniony jest do zbierania, w celach statystycznych, danych dotyczących użytkownika: wieku, wykształcenia/ wykonywanego zajęcia, rodzaju usług i informacji stanowiących przedmiot jego zainteresowania.
4. W związku z ustawą z dnia 29.08. 1997 /Dz. U. 133 poz. 883/ o ochronie danych osobowych, korzystający z kafejki internetowej wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach statystycznych oraz związanych z korzystaniem ze sprzętu, które to dane są odnotowywane w rejestrze o którym mowa w § 2 pkt 2- mają oni prawo wglądu do tych danych oraz ich zmian.
 §3
W szczególnych przypadkach pracownik Biblioteki Publicznej może - z powodów naruszenia Regulaminu - uniemożliwić dostęp do stanowisk komputerowych.
§4
Każda osoba korzystająca z kafejki internetowej zobowiązana jest: a) zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, b) korzystać ze sprzętu stanowiącego wyposażenie kafejki zgodnie z udzielonymi wskazaniami, ochraniać go przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
§5
W ramach dostępu do stanowiska komputerowego użytkownik może:
a) korzystać z dostępu do Internetu poprzez zainstalowane oprogramowanie (nie można instalować własnego),
 b) zapisywać dane na własnej dyskietce, pendrive lub płycie,
c) jednorazowo (w ciągu jednego dnia) za zgodą pracownika Biblioteki Publicznej wydrukować max 5 stron,
d) skanować dokumenty.
 §6
Zabrania się podłączania, rozłączania okablowania i osprzętu, instalacji, reinstalacji i usuwania oprogramowania bez nadzoru informatyka. W szczególności zaś:
a) wykonywania czynności naruszających prawo polskie, w tym prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych,
b) uzyskiwania lub prób uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do systemów informatycznych, odbierania, wysyłania, rozsyłania niepożądanych danych,
c) wykorzystania internetu do celów zarobkowych,
d) przetwarzania danych przy użyciu oprogramowania lub usług do komunikacji w czasie rzeczywistym (np. czat, irc, komunikatory internetowe, bramki sms),
e) przetwarzania danych o charakterze erotycznym, rasistowskim, wulgarnym, rażącym uczucia, naruszającym dobre obyczaje.
§7
Biblioteka Publiczne nie ponosi odpowiedzialności za przetworzenie danych użytkownika i/lub zniszczenie nośnika i/lub danych spowodowanych działaniem oprogramowania, niepożądanego oprogramowania, sprzętu, działalnością innych użytkowników, uzyskaniem nieuprawnionego dostępu z sieci Internet itp. w szczególności zaś za dane pozostawione na stanowisku (standardowo są one usuwane na koniec dnia pracy pracownika Biblioteki Publicznej).
§8
Osoba korzystająca z kafejki internetowej BP ponosi odpowiedzialność (w tym również materialną) za działanie, których skutkiem jest naruszenie obowiązującego prawa (np. uzyskanie lub próba uzyskania nieuprawnionego dostępu do serwerów w sieci Internet, wysyłanie spamu itp.) oraz za powstałe z jej winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.
§9
Osoby korzystające z usług kafejki internetowej BP obowiązane są do respektowania powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego, kultury osobistej oraz udzielania sobie wzajemnej pomocy i informacji związanych z dostępem do usług oferowanych przez Bibliotekę Publiczną.
§ 10
Pracownicy Biblioteki Publicznej mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze a w szczególności mają prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w niniejszym Regulaminie. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 03.01.2011 roku.

NARZĘDZIA DOSTĘPNOŚCI

Rozmiar tekstu:

Wysoki kontrast:

Jasne tło Wersja tekstowa

Mapa serwisu

Słownik skrótów