fb


W ubiegłym tygodniu Biblioteka Narodowa opublikowała raport o stanie czytelnictwa w Polsce za ubiegły rok. Na podstawie badań respondentów odnotowano nieduży wzrost poziomu czytelnictwa.

Na podstawowe pytanie „Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, tzn. od listopada 2019 do listopada 2020 roku czytał(a) Pan(i), w całości lub fragmencie, albo przeglądał(a) Pan(i) jakieś książki?” twierdząco odpowiedziało 42% respondentów. Oznacza to wzrost o 3% w skali roku i o 5% w skali dwóch lat. Jest to najlepszy wynik odnotowano w ostatnich sześciu latach.

Czytelnicy nadal częściej i chętniej sięgają po książki w formie papierowej niż cyfrowej. Blisko połowa badanych jako podstawowe źródła pozyskiwania książek czytelnicy wskazała zakup, ponad 30% pożyczenie od znajomego i tyle samo prezent. Poniżej na następnych pozycjach znalazło się wypożyczenie z bibliotek - 23% i własny księgozbiór - 20%.
 
Polacy najchętniej czytają tzw. literatura sensacyjno-kryminalna - 24% badanych wskazało ten gatunek. W dalszej kolejności czytelnicy wybierają literaturę popularną, biografie, wspomnienia lub książki historyczne dotyczące XX wieku.

Jeśli chcesz poznać treść RAPORTU NT. STANU CZYTELNICTWA W POLSCE W 2020 ROKU, kliknij w link >>>

NARZĘDZIA DOSTĘPNOŚCI

Rozmiar tekstu:

Wysoki kontrast:

Jasne tło Wersja tekstowa

Mapa serwisu

Słownik skrótów