fb

Przyłącz się do Dyskusyjnego Klubu Książki!


Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) to lokalne kluby czytelnicze działające przy bibliotekach, szkołach czy instytucjach kultury. Ich celem jest aktywizacja czytelników polegająca na wspólnym czytaniu wybranych książek, recenzowaniu ich i otwartej rozmowie o nich. Projekt ten jest współrealizowany przez British Council, który z powodzeniem realizuje podobny program w swoich bibliotekach.

Ideą DKK jest z jednej strony stworzenie możliwości rozmowy o książkach i pogłębiania wiedzy o nich, dla tych, którzy są stałymi czytelnikami, a z drugiej zachęcenie do czytania książek, ze względu na poruszane w nich tematy.

W średzkiej bibliotece spotkania DKK odbywają się raz w miesiącu, pod nazwą „Popołudniowe spotkania z książką”.


Zapraszamy!

 

Więcej o DKK
NARZĘDZIA DOSTĘPNOŚCI

Rozmiar tekstu:

Wysoki kontrast:

Jasne tło Wersja tekstowa

Mapa serwisu

Słownik skrótów